Trikologi: en naturläkemedelsbaserad behandling - utan biverkningar

För att kunna ställa rätt diagnos använder vi en mikrokamera som förstorar upp hår och hårbotten 200 gånger. Via en monitor kan vi se hårbottenstrukturen och avgöra om den är fet eller torr. Med bilderna som hjälp ställer vi en diagnos och ger recept för en passande behandling. Med 25 års erfarenhet har man kunnat hitta ca 240 olika varianter av hårbottenproblem. Noggrann analys med mikrokameran ger bästa grund för personliga diagnoser och behandlingar. Alla produkter i form av essenser, oljor, vitaminer och mineraler är tillverkade av rena naturråvaror. Produkterna är kliniskt testade på människor. Preparaten i kombination medför att de båda processerna förstärker varandra - en så kallad positiv synergieffekt som är utgångspunkt för metodens goda resultat!

Vi lämnar inte någon ensam med våra naturmedel. Vi gör regelbundna kontroller, följer förändringar och anpassar behandlingar efter varje minsta förbättring för att nå det bästa resultatet!


Kliniken har som mål att följa upp samtliga patienter efter avslutad behandlingsperiod. Vi vill därför gärna ta tillbaka färdigbehandlade patienter på ett återbesök efter sex till åtta månader, för att kontrollera eftereffekten. Denna kontroll är kostnadsfri.

Vi erbjuder därefter våra patienter årliga kontroller. Vid fullständigt håravfall, alopecia eller fläckvis håravfall, kan behandlingen uppvisa resultat på ca sex månader upp till ett år. Begynnande håravfall kan stoppas med ca tio behandlingar.

Före behandlingen


Efter 10 månader